Ugrás a fő tartalomra

2030 Érd, Ercsi út 4.


+36 (23) 362 600

Széchenyi 2020

Széchenyi 2020 projektek


Széchenyi 2020 projektjeink

További projektjeink

Az Érdi Szakképzési Centrum az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program keretében „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „Lemorzsolódáscsökkentés és alapkészségek fejlesztése az Érdi Szakképzési Centrumban” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 % – a, amely 270 millió Forint. A projekt teljes egészében európai uniós támogatásból valósul meg, az Európai Szociális Alap hozzájárulásával. tanulásra való képessé tétellel összhangban.
Bővebben a projektről
Az Érdi Szakképzési Centrum az Európai Unió támogatásával megvalósuló Széchenyi 2020 Program keretében „Idegen nyelvi készségek fejlesztése” című pályázati felhívásra benyújtott „Idegen nyelvi készségek fejlesztése az Érdi Szakképzési Centrum Intézményeiben” című pályázata vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás mértéke az elszámolható összköltség 100 % – a, amely 268,01 millió Forint. A projekt teljes egészében európai uniós támogatásból valósul meg, az Európai Szociális Alap hozzájárulásával.
Bővebben a projektről
A pályázat célja: Idegen nyelvi tantárgyak (angol/német) / kurzusok támogatására 60 modul elkészítése, az otthoni tanulást elősegítő nyelvi e-learning programok kidolgozása. A tananyag kidolgozása során az esetlegesen bekövetkező távolléti oktatás sajátosságainak figyelembe vétele elvárás. A pályázat végeredménye a teljes tananyag feltöltése az Moodle elektronikus oktatási portál tananyagfejlesztés ’Elkészült tananyagok’ menüpontba (véleményezést követően).
Bővebben a projektről
A folyamatosan fejlődő, változó gazdaság és a szakképzés átalakulása új kihívások elé állítja az oktatást, a pedagógusokat. A munkáltatók számára napjainkban a magas szintű szaktudás önmagában már nem elegendő, a munkavállalóktól olyan kompetenciákat várnak el, mint például a döntési képesség, a kooperáció és az érzelmi stabilitás. Ehhez szükség van olyan új oktatási módszerekre, amelyek képesek differenciáltan közvetíteni tudást a megváltozott – tanulói és munkaerőpiaci – igényeknek megfelelően. A szükséges kompetenciák fejlesztését szolgálhatják a projektoktatás, a kooperatív tanulás és egyéb csoporttevékenységekre épülő módszerek. Így válik jelentőssé a projektmódszer, amely alkalmas a kompetenciák fejlesztésére és ismeretek átadására. Az Érdi Szakképzési Centrum az előbbiekre tekintettel pályázatot ír ki tanulói projektek kidolgozására az alábbi feltételekkel. A pályázat célja, hogy a projektpedagógia bevezetésével és a kapcsolódó tananyagfejlesztéssel az Érdi Szakképzési Centrum tagintézményeiben tanuló diákok alap- és kulcskompetenciái fejlődjenek, a tanulói motiváció, elégedettség növekedjen és ez által a lemorzsolódás csökkenjen. A pályázati célok eléréséhez szükséges a pedagógusok IKT-kompetenciáinak fejlesztése is, mivel ezen eszközök tanórai és tanórán kívüli oktatásban egyaránt segíthetik a pedagógusok oktatási tevékenységét és a tanulók érdeklődésének felkeltését és fenntartását, továbbá digitális kompetenciáik fejlesztését.
Bővebben a projektről


ÉRDI SZC KrétaÉrdi SZC MoodleMegnyitásNSZFH tananyagbankSzakképzési, felnőttképzési jogszabályok, dokumentumokTovábbTovábbTovábbTovábbTovábbTovábbTovább
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Érdi Szakképzési Centrum

   2030 Érd, Ercsi út 4.

  • Telefon: +36 (23) 362 600

   E-mail: eszc@erdiszakkepzesicentrum.hu

   OM azonosító: 203036

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E–001284/2015


  2024Érdi Szakképzési Centrum