Ugrás a fő tartalomra

2030 Érd, Ercsi út 4.


+36 (23) 362 600

Széchenyi 2020

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

1. Szervezeti és személyi adatok

2. Felügyelt költségvetési szervek
Az Érdi Szakképzési Centrumnak nincs felügyelt költségvetési szerve.

3. Gazdálkodó szervezetek
Az Érdi Szakképzési Centrum a Szakképző Központ Nonprofit Kft. felett rendelkezik tulajdonosi joggyakorlói jogokkal.

4. Közalapítványok
Az Érdi Szakképzési Centrum  nem alapított közalapítványt.

5. Lapok
Az Érdi Szakképzési Centrum nem jelentett meg kiadványokat.

6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Irányító/felügyelet Kulturális és Innovációs Minisztérium (1054 Budapest, Szemere u. 6.)

Középirányító
830733 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (1089 Budapest, Kálvária tér 7.)

Alapítói jog gyakorlója
Kulturális és Innovációs Minisztérium (1054 Budapest, Szemere u. 6.)

Fenntartó
Kulturális és Innovációs Minisztérium (1054 Budapest, Szemere u. 6.)

7. Költségvetési szervek
 Az Érdi Szakképzési Centrum nem alapított költségvetési szervet.

 

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A szervezet alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2. Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Az Érdi Szakképzési Centrum nem hatóság, hatósági ügyeket nem intéz.

3. Közszolgáltatások

A szakképzési centrum fő feladataként szakiskolai, szakközépiskolai és szakgimnáziumi nevelésoktatást, Szakképzési Hídprogram keretében folyó nevelés-oktatást, Arany János Kollégiumi Szakközépiskolai Program keretében folyó nevelés-oktatást, felnőttoktatást, és a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelését-oktatását folytatja, valamint kollégiumi alapfeladatot, továbbá nevelő és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet is ellát. A szakképzési centrum az állami intézményfenntartó központtól átvett gimnáziumi intézményegységben gimnáziumi nevelésoktatás alapfeladatot is ellát. Tervezi és szervezi az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítását.

4. A szervezet nyilvántartásai

Adatokat tartalmazó jegyzék

5. Nyilvános kiadványok
Az Érdi Szakképzési Centrum nem jelentet meg nyilvános kiadványokat.

6. Döntéshozatal, ülések
Érdi Szakképzési Centrumra vonatkozó közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

7. A szervezet döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Az Érdi Szakképzési Centrumra vonatkozó közzétételi kötelezettség nem értelmezhető.

8. Pályázatok

9. Hirdetmények

10. Közérdekű adatok igénylése

Közérdekű adatigényléssel kapcsolatban a Centrum központi munkaszervezete illetékes.

Elérhetősége:

                    2030 Érd, Budai út 10.

                    telefon: 36 23 232 709

                    E-mail: eszc@erdiszakkepzesicentrum.hu

Információs jogokkal foglalkozó személy: Zomi Anikó

11. Közzétételi listák
Az Érdi Szakképzési Centrumnak különös és egyedi közzétételi listája nincs.

12. Működési statisztika
Az Érdi Szakképzési Centrum statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségei:

13. Közadatkereső
A Centrum adatai elérhetőek a Közadatkereső rendszerben (http://kozadat.hu/kereso/)

Gazdálkodási adatok

 1. A működés törvényessége, ellenőrzések

 2. Költségvetések, beszámolók

3. Foglalkoztatottak létszáma és juttatásai

4. Támogatások
Az Érdi Szakképzési Centrum költségvetéséből támogatást nem nyújt.

5. Szerződések

 

6. Koncessziók
Az Érdi Szakképzési Centrum vonatkozásában a koncesszióról rendelkező törvény nem értelmezhető.

7. Nem alapfeladat ellátására fordított kifizetések
Az Érdi Szakképzési Centrum nem támogat sem érdekképviseleti szervezetet, sem alapítványt, illetve más egyesületet.

8. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések

9. Közbeszerzési információk

10. Szerződés nyilvántartás

ArchívumKIMIKK
ÉRDI SZC KrétaÉrdi SZC MoodleMegnyitásNSZFH tananyagbankSzakképzési, felnőttképzési jogszabályok, dokumentumokTovábbTovábbTovábbTovábbTovábbTovábbTovább
Széchenyi 2020

  • SZC logo fehér
  • Érdi Szakképzési Centrum

   2030 Érd, Ercsi út 4.

  • Telefon: +36 (23) 362 600

   E-mail: eszc@erdiszakkepzesicentrum.hu

   OM azonosító: 203036

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: E–001284/2015


  2024Érdi Szakképzési Centrum